BİLİMSEL PROGRAM


Saat  
14:00 - 15:10 Diabetetes Mellitus Tedavisine Farklı Bakış
Oturum Başkanları: Mustafa Yenigün, Muzaffer Akıncı
14:00 - 14:20 Diyabet Tedavisi Felsefesi ve Güncel Tedavi İlkeleri 
Konuşmacı: Yüksel Altuntaş
14:20 - 14:40 Günümüzden Geleceğe Tip II DM Tedavisi 
Konuşmacı: Kubilay Karşıdağ
14:40 - 15:00 DM’nin Cerrahi Tedavisi
Konuşmacı: Tuğrul Demirel
15:10 - 15:40 Zor Yara Yönetimi
Oturum Başkanı: Fazilet Erözgen, Murat Baykal
Konuşmacı: Semih Bağhaki
15:50 - 16:10 Kahve Molası
16:10 - 17:10 Kök Hücre
Oturum Başkanları: Esra Ataoğlu, İ. Rafet Kaplan
16:10 - 16:35 DM ve Kök Hücre
Konuşmacı: Erdal Karaöz 
16:35 - 17:00 Cerrahide Kök Hücre
Konuşmacı: Gökhan Tolga Adaş
17:10 Açılış 
Saat  
09:00 - 09:20 Dislipidemi Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Fuat Şar, Süleyman Ahbab
Konuşmacı: Vedat Sansoy
09:30 - 10:10 İleri Yaş ve Diyabette Gebelik
Oturum Başkanları: Ahmet Çetin, Evrim Çakır
09:30 - 09:45 İleri Yaş Gebelik
Konuşmacı: Derya Sivri Aydın
09:45 - 10:00 DM ve Gebelik
Konuşmacı: Mine Adaş
10:10 - 10:30 Kahve Molası
10:30 - 11:40 Kitlesel Travmalarda Multidisipliner Yaklaşım 
Oturum Başkanları: Haldun Ertürk, Özgür Söğüt
10:30 - 10:45 Ortopedi 
Konuşmacı: Doğan Atlıhan
10:45 - 11:00 Acil Tıp 
Konuşmacı: Doğaç Niyazi Özüçelik 
11:00 - 11:15 Genel Cerrahi
Konuşmacı: Hakan Güven
11:15 - 11:30 Post Travmatik Stres Bozukluğu
Konuşmacı: Ayşegül Ermiş
11:40 - 12:00 Tinnitus
Oturum Başkanı: Feriha Özer, Gamze Çıtlak
Konuşmacı: Hüsamettin Yaşar
12:10 - 12:30 Demir Eksikliği Anemisine Güncel Yaklaşım
Oturum Başkanıları: Esra Ataoğlu, Muzaffer Akıncı
Konuşmacı: Mesut Ayer
12:40 - 14:00 Öğle Yemeği 
14:00 - 14:40 Vezikoüreteral Reflü 
Oturum Başkanları: Murat Elevli, Ömer Sarılar
14:00 - 14:15 Pediatrik Nefroloji
Konuşmacı: Bağdagül Aksu
14:15 - 14:30 Üroloji 
Konuşmacı: Mesrur Selçuk Sılay
14:40 - 15:40 Gastroenterojide Sık Görülen Hastalıkların Yönetimi
Oturum Başkanları: Kemal Serez, A. Baki Kumbasar
14:40 - 14:55 Dispepsi 
Konuşmacı: Birol Baysal
14:55 - 15:10 Kabızlık 
Konuşmacı: Şule Poturoğlu
15:10 - 15:30 Kahve Molası
15:30 - 15:50 Parkinson Hastalığı 
Oturum Başkanları: Belgin Petek Balcı, Mustafa Akçetin
16:00 - 16:15 Medikal yaklaşım Nöroloji 
Konuşmacı: Feriha Özer
16:15 - 16:30 Cerrahi yaklaşım Nöroşirurji
Konuşmacı: Selçuk Peker
Saat  
08:30 - 08:50 Diabetetes Mellistuslu Hastalarda Kardiyovasküler Risk Yönetimi 
Oturum Başkanları: Mustafa Yenigün, Fuat Şar
Konuşmacı: Aytekin Oğuz
09:00 - 09:40 Nefroloji oturumu
Oturum Başkanları: Zeynep Karaali, Taner Alioğlu
09:00 - 09:15 Güncel Kılavuz Eşliğinde Hiponatremiye Yaklaşım
Konuşmacı: Savaş Öztürk
09:15 - 09:30 HT- İner misin? Çıkar mısın?
Konuşmacı: Tevfik Ecder
09:40 - 10:00 Kahve Molası
10:00 - 10:40 Aritmiler 
Oturum Başkanları: Namık Yiğit, Özgür Söğüt
10:00 - 10:15 Acil Tıp
Konuşmacı: Mehmet Yiğit
10:15 - 10:30 Kardioloji
Konuşmacı: Kamil Adalet
10:40 - 11:00 Gıda Katkı Maddeleri
Oturum Başkanı: Macit Koldaş, Mine Adaş
Konuşmacı: Fatih Gültekin
11:10 - 11:30 Nazokomiyal Tüberküloz 
Oturum Başkanı:  Mustafa Yıldırım, Filiz Pehlivanoğlu
Konuşmacı: Gönül Şengöz
11:40 - 12:30  Uydu Sempozyumu
Diyabette insülin tedavisinin yeni yolu – ko-formülasyon
Moderator: Prof. Dr. Aytekin Oguz
Konuşmacı: Prof. Dr. Tevfik Demir
Novo Nordisk’in koşulsuz katkılarıyla
12:30 - 13:30  Öğle Yemeği
13:30 - 14:10 Aort Anevrizmalarına Güncel Yaklaşım 
Oturum Başkanı: Kamil Adalet, Hikmet Feyizoğlu
13:30 - 13:45 Kalp Damar Cerrahisi
Konuşmacılar: Mazlum Şahin, Fatma Tuba İlal Mert
13:45 - 14:00 Kardiyoloji 
Konuşmacı: Mustafa Sarı
14:10 - 14:40 Nonalkolik Steatohepatoz (NASH)
Oturum Başkanları: Şule Poturoğlu, Birol Baysal
14:10 - 14:30 Gastroenteroloji 
Konuşmacı: Duygu İbrişim
14:40 - 15:00 Kahve Molası
15:00 - 16:10 Meme Kanserlerinde Güncel Tedavi Yaklaşımları (Panel)
Oturum Başkanı: Muzaffer Akıncı 
2 olgu:
1. Erken Evre
2. Lokal İleri 
Genel Cerrahi
Konuşmacı: Fazilet Erözgen, Gamze Çıtlak
Onkoloji
Konuşmacı: Kezban Nur Pilancı
Patoloji
Konuşmacı: Gül Barut
Radyoloji
Konuşmacı: Türkan İkizceli
Plastik Cerrahi
Konuşmacı: Erol Kozanoğlu
Saat  
09:00 - 09:20 Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı: Mustafa Velet, Zeynep Karaali
Konuşmacı: Gamze Çıtlak
09:20 - 09:40 Yeni Antibiyotikler
Oturum Başkanı: Mustafa Yıldırım, Gönül Sengöz
Konuşmacı: Filiz Pehlivanoğlu
Saat  
09:00 - 09:30 Açılış Konuşmaları
  Emine KURNAZ - Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
  Prof. Dr. Gökhan Tolga ADAŞ - Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane Yöneticisi
09:30 - 10:30  OTURUM 1. BAKIM HİZMETLERİNDE DEĞİŞİM
  Oturum Başkanları:  Uz. Hem. Emine KURNAZ, Doç. Dr Hülya KAYA
  Hemşirelikte Teknoloji ve Bakıma Yansımaları
Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr Nurdan YALÇIN ATAR  
  Hemşirelik Bakım Uygulamalarında Kanıt Kullanımı
Konuşmacı: Hem. Feride TUNCA
  Hemşirelikte Kalite Uygulamaları
Konuşmacı: Uz. Hem. Neşe KISKAÇ
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:00 OTURUM 2. HEMŞİRELİKTE SÜREKLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
  Oturum Başkanları: Yrd. Doç Dr Nurdan YALÇIN ATAR, Hemş. Evşan ARSLAN
  Hemşirelikte Sürekli Eğitim
Konuşmacı: Uz. Hem. Arzu KAPLANOĞLU
  Hemşirelikte Lisansüstü Eğitim
Konuşmacı: Doç. Dr Hülya KAYA
  Hemşirelikte Araştırma
Konuşmacı: Uz. Hem. Selma KARAKAPLAN
12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 OTURUM 3. SÖZEL BİLDİRİLER VE TARTIŞMA
  Oturum Başkanları: Doç. Dr Hülya KAYA, Yrd. Doç. Dr Nurdan YALÇIN ATAR, Uz. Hem. Emine KURNAZ
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:30 DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ
 
Tarih: 05  Mayıs  2018 
Yer: Cornelia Diamond Resort Belek / Antalya
Kayıt: www.hasekihastanesi.gov.tr - www.hasekigunleri2018.org
İletişim Bilgileri: Emine KURNAZ, Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Tel: 0 212 529 44 00 / 3416
E-mail: eminekurnaz@gmail.com
 
SEMPOZYUM BAŞKANI:
Emine KURNAZ
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
DÜZENLEME KURULU:
Emine KURNAZ
Neşe KISKAÇ
Feride TUNCA
Arzu KAPLANOĞLU
4 Mayıs
Saat Bildiri Başlığı Sunucu
  Oturum Başkanları: Emel Gür, Gamze Çıtlak
09:00 - 09:07 Üst ekstremite cerrahisinde supraklaviküler ve infraklaviküler brakiyal pleksus bloğunun karşılaştırılması: prospektif çalışma Ayşe Gül Ferlengez
09:07 - 09:14 Spinal anestezi uyguladığımız acil sezeryanlarda vazopressörlerin etkinliği Ayşe Gül Ferlengez
09:14 - 09:21 El Travmasında Koltukaltı Brakiyal Pleksus Bloğu Deneyimlerimiz Sinan Uzman
09:21 - 09:28 Yaşlı Hastalarda Klasik Larengeal Maske kullanımının Genç Yetişkin Hastalarla Karşılaştırması Sinan Uzman
09:28 - 09:35 Morbid obez gebelerde kombine spinal epidural deneyimlerimiz Sinan Uzman
09:35 - 09:42 Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Fleksibl Bronkoskopi Yapılan Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi Fatih Varol
09:42 - 09:49 Santral venöz kateterizasyon malpozisyonunun tespitinde yeni bir yöntem: Ekokardiyografik baloncuk testi Ayşe Betül Ergül
09:49 - 09:56 Hiponatreminin Nadir Bir Nedeni: Siklofosfamit Mehmet Yıldırım
09:56 - 10:03 Geleneksel Tedavide Deli Bal; Zehir Mi, Yoksa Alternatif Tedavi Olarak Kullanılabilir Mi? Mehmet Yıldırım
 
  Oturum Başkanları: Derya Kayaş, Süleyman Ahbab
10:30 - 10:37 Akut karın ağrılı çocuk hastalarda, irisin'in tanısal değeri Kamil Şahin
10:37 - 10:44 B12 ve folat eksikliği olan çocuklarda anemi sıklığı ve ortalama eritrosit hacmindeki değişiklikler Kamil Şahin
10:44 - 10:51 Çocuklarda Malnütrisyon Prevalansı ve İlişkili Faktörler: Tek Merkezli Çalışma Burcu Kumru
10:51 - 10:58 Çocuklarda meme patolojileri Kamil Şahin
10:58 - 11:05 Kistik fibrozis tanılı Türk çocuklarda çölyak hastalığı sıklığı Yasin Şahin
11:05 - 11:12 Tekrarlayan Lenfadenopati nedeni ile Onkoloji Polikliniğine Başvuran Çocuk Hastalarda Adenotonsiller Hastalık ve D vitamini düzeyi İlişkisi Hikmet Gülşah Tanyıldız
11:12 - 11:19 İzole proteinüri nedeniyle çocuk nefroloji polikliniğimize yönlendirilen hastaların retrospektif değerlendirilmesi Bağdagül Aksu
11:19 - 11:26 Rekoarktasyonu olmayan opere aort koarktasyonu tanılı çocuk hastaların hipertansiyon ve sol ventrikül hipertrofisi açısından değerlendirilmesi Ayşe Ağbaş
11:26 - 11:33 Çocuklarda demir tedavisi ile düzelen otonom sinir sistemi disfonksiyonu Serkan Fazlı Çelik
11:33 - 11:40 Allerjik rinitli çocuklarda eşlik eden allerjik hastalıklar ve allerjen duyarlılıkları Selçuk Yazici
 
  Oturum Başkanları: Esra Ataoglu, Süleyman Ahbab
14:00 - 14:07 Metabolik Sendrom tanısı alan ve almayan Şizofreni hastalarının ürik asit düzeyleri açısından karşılaştırılması Melike Doğruel Yılmaz
14:07 - 14:14 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Polikliniği’ne Başvuran Hastaların Vücut Kitle İndeksi İle Vitamin B12 Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Eray Atalay
14:14 - 14:21 Obezitesi Olan Hastalarda Sarkopeni ve Kemik Metabolizması Prediktörleri Feray Akbas
14:21 - 14:28 Primer Hiperparatiroidili hastalarda monosit sayısının HDL Kolesterole oranı ve bu oranın kardiyo-metabolik risk faktörleri ile ilişkisi Muhammed Kızılgül
14:28 - 14:35 Gestasyonel Diabetik Hastaların Postpartum Periyodda Metabolik Parametrelerinin İncelenmesi Betül Çavuşoğlu Türker
14:35 - 14:42 Hepatit C’ye Bağlı Kronik Karaciğer Hastalıklarında Vasküler Endotelyal Büyüme Faktör Düzeyleri Kenan Çadırcı
14:42 - 14:49 Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarında İdrar Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin Düzeyinin Hastalık Progresyonunu Öngörmedeki Yeri Emre Aksu
14:49 - 14:56 Lenalidomid ve Desitabin kombinasyonu ile transfüzyon ihtiyacı kalmayan ve blast oranı azalan Del5Q pozitif RAEB-1 hastası Rafet Eren
 
  Oturum Başkanları: Zeynep Karaali, Mustafa Velet
16:00 - 16:07 Direkt etkili antiviral ilaçların dermatolojik yan etkileri Senay Agirgol
16:07 - 16:14 Kronik spontan ürtikerde hızlı, etkin tedavi; retrospektif analiz Tuğba Özkök Akbulut
16:14 - 16:21 Güvenli Kan Transfüzyon Çalışmaları Tunay Gül
16:21 - 16:28 Tip 2 diyabetli hastalarda spot idrar protein/kreatinin oranının Hba1c, metabolik parametreler ve diğer komplikasyonlar ile ilişkisi Şaban Seçmeler
16:28 - 16:35 Sıçanlarda tiamin pirofosfatın hipergliseminin neden olduğu retinopatiye etkisi: Biyokimyasal ve patolojik değerlendirme Osman Kukula
16:42 - 16:49 Metabolik sendromlu hastalarda kardiovasküler risk faktörü göstergesi olarak serum asimetrik dimetil arginin düzeyi Serdar Arıcı
16:49 - 16:56 Proinsülin Düzeyi ile Kardiyovasküler Olay Arasındaki İlişki Mehmet Yamak
16:56 - 17:03 Kronik Rekürren İnflamatuar Optik Nöropati'de Klinik Seyir Ayşe İlksen Çolpak
17:03 - 17:10 Yaygın proton pompa inhibitörleri alerjisinde Helikobakter pilori tedavisi nasıl yapılmalıdır? Yasin Şahin
 
  Oturum Başkanları: Ümit Gür, Mehmet Gülen
17:10 - 17:17 Prolin amino asidinin ratlarda yara iyileşmesi üzerine etkileri Cihad Tatar
17:17 - 17:24 30 yaş altı erişkinlerde kolonoskopi endikasyonları değişmeli mi? Cihad Tatar
17:24 - 17:31 Nonpalpable lenfadenopatilerde ucuz ve etkin bir yöntem olarak ultrasonografi eşliğinde Metile Blue enjeksiyonu işaretlemesiyle eksizyonel biopsi Oktay Aydi̇n
17:31 - 17:38 Akut biliyer pankreatitli hastalarda erken ercp'nin yeri Akın Ünal
17:38 - 17:45 İliak kemiğe yerleşimli kist hidatik: Olgu sunumu Faruk Pehlivanlı
17:45 - 17:52 Künt travmaya bağlı yüksek dereceli karaciğer ve dalak yaralanmalarında tedavi yaklaşımı Adnan Özpek
17:52 - 17:59 Primer hiperparatiroidi tanısıyla paratiroidektomi yapılan hastaların patoloji sonuçlarının Nötrofil/Lefosit ve Trombosit/Lenfosit oranları ile ilişkisi Oktay Aydi̇n
17:59 - 18:06 Hepatosellüler kanserde karaciğer nakli sonuçlarımız Halit Ziya Dündar
18:06 - 18:13 103 Rektal karsinom olgusunun değerlendirmesi Nuri Emrah Göret

5 Mayıs
Saat Bildiri Başlığı Sunucu
  Oturum Başkanları: Gamze Çıtlak, Muzaffer Akıncı
08:30 - 08:37 Acil kolorektal karsinomlu 42 olgunun analizi: Retrospektif klinik çalışma Nuri Emrah Göret
08:37 - 08:44 Travmatik Karaciğer Yaralanmalarında Cerrahi Yaklaşım, 2. Basamak Devlet Hastanesi Vaka Serisi Nuri Emrah Göret
08:44 - 08:51 Memenin Filloides Tümörleri: Tek Merkezden 29 vakanın klinikopatolojik analizi Murat Sarı
08:51 - 08:58 Akut Sigmoid Volvulusun tek evreli definitif tedavisi Muhammet Rıza Küpelioğlu
08:58 - 09:05 Sitoredüktif cerrahiyle hipertermik intraperitoneal kemoterapide eş zamanlı Pankreas rezeksiyonları sonuçlarımız Özgül Düzgün
09:05 - 09:12 laparoskopik peptik ulkus perforasyon deneyimimiz Doğan Yıldırım
09:12 - 09:19 intestinal metaplazi takibinde tarama programları gereklimidir? Okan Murat Aktürk
09:19 - 09:26 Üst gis tümöral hastalıklarında stentleme deneyimlerimiz Turgay Yıldız
09:26 - 09:33 Mekanik ventile edilen hastalarda yüksek PEEP düzeyinin karın içi basınç ve idrar çıkışı üzerine etkileri Nureddin Yüzkat
 
  Oturum Başkanları: Fazilet Erözgen, Erol Kozanoğlu
10:00 - 10:07 Tek Taraflı Total Tiroidektomi Uygulanan Hastalarda İkincil Cerrahi Gerekliliği Sıklığı Sercan Yüksel
10:07 - 10:14 Künt Batın Travması Nedeniyle Acile Başvuran Hastalarda Karaciğer Yaralanmaları Murat Baki Yıldırım
10:14 - 10:21 İnsizyonel Herni Gelişiminde Risk Faktörleri Ramazan Topcu
10:21 - 10:28 Akut Biliyer Pankreatitlerde Mrcp, Ercp ve Kolesistektomi Zamanlaması Ramazan Topcu
10:28 - 10:35 Mide Kanserinde Çıkarılan Lenf Nodu Sayısının Önemi Ramazan Topcu
10:42 - 10:49 BI-RADS 4 Meme Lezyonların Meme Kanseri Riski ile İlişkisi Bahri Özer
10:49 - 10:56 Median Arkuat Ligaman Sendromunda Laparoskopik Cerrahi Deneyimimiz Ahmet Bozdağ
10:56 - 11:03 Pankreas spesmenlerinin histopatolojik değerlendirilmesi Nuri Emrah Göret
11:03 - 11:10 Elektif Laparoskopik Kolesistektomide İnsidental Kanser Öngörülebilirmi Oğuz Çatal
 
  Oturum Başkanları: Ümit Gür, Gamze Cıtlak
13:30 - 13:37 Derin infiltrasyon gösteren endometriozisin tedavisinde multidisipliner cerrahinin önemi Onur Bayram
13:37 - 13:44 Genel Cerrahi Kliniğimizin Venöz Port Deneyimi Mürşit Dincer
13:44 - 13:51 Bir Eğitim Araştırma Hastanesi olan hastanemizde Hemoroidektomi deneyimlerimiz Mürşit Dincer
13:51 - 13:58 Yüksek Riskli Hastalarda Farklı Batın Kapatma Tekniklerinin Primer Kapatmaya Üstünlüğü Var mı? Klinik Çalışma Mürşit Dincer
13:58 - 14:05 Polikliniğimize başvuran gebelerde doğum şekli ve planlanan doğum yeri sorgulanması Derya Sivri Aydın
14:05 - 14:12 over tümörlerinin değerlendirilmesinde operasyon öncesi nötrofil/lenfosit ve platelet/lenfosit oranlarının tanı performansı Derya Sivri Aydın
14:12 - 14:19 Adölesan Yaştaki ve Üreme Çağındaki Gebelerin Maternal ve Neonatal Sonuçlarının Karşılaştırması: Tersiyer Bir Merkezin Sonuçları Emre Sinan Güngör
14:19 - 14:26 On Pump Koroner Arter Bypass Sonrası Uzamış Mekanik Ventilasyon: Prediktör Faktörler Mazlum Şahi̇n
14:26 - 14:33 Farklı Mastektomi Türleri Sonrası Yapılan Eşzamanlı veya Geç Meme Rekonstrüksiyonu Deneyimlerimiz: Haseki Meme Konseyi Yaklaşımı Erol Kozanoğlu
14:33 - 14:40 Kolon Kanserinden Opere Edilen Hastaların Takibide Kolonoskopinin Yeri Adnan Hut
14:40 - 14:47 Alt Ekstremite Arter Hastalığı Şiddeti ve Aşırı Aktif Mesane Sendromu İlişkisi: Kesitsel Çalışma Faruk Özgör
 
  Oturum Başkanları: Mürşit Dincer, Mustafa Velet
15:00 - 15:07 Obstruktif uyku apne (OUAS) Sendromu Olan Hastalarda Cinsiyet dağılımı ve Hipertansiyon Sıklığı Belgin Petek Balcı
15:07 - 15:14 Koroner Arter Baypas Cerrahisi Sonrası Gelişen İnme Riskinin Yapay Sinir Ağı Yöntemleri ile Operasyondan Önce Tahmini Mümkün müdür? Güner Koyuncu Çelik
15:14 - 15:21 Cetuximab’ın epidural fibrozis gelişimine etkisinin Cd105 ve osteopontin immunhistokimyasal boyama ile değerlendirilmesi Osman Tanrıverdi
15:21 - 15:28 Bilgisayarlı tomografide farklı radyasyon dozlarının tavuk embriyosunda nöral tüp defekti gelişimine etkisi Utku Adilay
15:28 - 15:35 Akromegali hastalığının endoskopik endonazal operasyonla tedavi sonuçları Mustafa Ali Akçetin
15:35 - 15:42 Medikal Tedaviye Dirençli Epilepsi Hastalarında Vagal Sinir Stimulatörü İmplantasyonunu Cerrahisinin Klinik Sonuçları Mustafa Ali Akçetin
15:42 - 15:49 Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ailelerinde şimdiki ve yaşam boyu psikiyatrik bozuklukların değerlendirilmesi Tayfun Kara
15:49 - 15:56 Gebelik döneminde diyabeti olan annelerden doğan çocuklarda öğrenme ve dikkat bozuklukları: Vaka-kontrol çalışması Tayfun Kara
15:56 - 16:03 Alzheimer Hastalığında, Hastanın Ve Bakım Verenin Sosyodemografik ve Klinik Karakteristiklerinin Nöropsikiyatrik Belirtiler İle İlişkisi Derya İpekçioğlu
16:03 - 16:10 Primer Başağrısı Hastalarında Psikiyatrik Komorbidite (Eş-tanı) Taranması Menekşe Sıla Aydın Yazar
16:10 - 16:17 Gastroileal İnterpozisyon (GIB): Yeni Metabolik Cerrahi Tekniğin Erken Dönem Sonuçları Gamze Çıtlak
16:17 - 16:24 Peptik ulkus perforasyonu nedeniyle cerrahi uygulanan hastalarda yabancı uyruklu olmak bir risk faktörü müdür? Gamze Çıtlak
16:24 - 16:31 Geçici İskemik Ataklı Hastaların Gözden Geçirilmesi; Tanı ve Takipte Bir Klinik Deneyim Paylaşımı Eda Çoban
 
  Oturum Başkanları: Faruk Özgör, Ümit Gür
16:31 - 16:38 Meme Kanserini Taklit Eden Memenin Nadir Lezyonu: Granüler Hücreli Tümör Edip Erdal Yılmaz
16:38 - 16:45 Effects of Arylesterase and Paroxonase-1 Levels on Ulcerative Colitis: A Randomised Controlled Study Memduh Sahin
16:45 - 16:52 Postpartum Reversible splenial lezyon sendromlu (RESLES) olgu Ayşegül Altunkaş
16:52 - 16:59 Nazofarenks Kanseri İçin Radyoterapi Alımına Bağlı Karotid Blow-out Sendromu Gelişen Hastada Anestezi Yönetimi Evginar Sezer
16:59 - 17:06 Yoğun Bakım Ünitelerinde takip edilen akut pankreatit vakalarının Apache-II skorlarına göre akut faz reaktan ve biyokimyasal parametrelerinin değişimi (5 yıllık-2 merkezli retrospektif analiz) Memduh Sahin
17:06 - 17:13 Astım hastalarında ateroskleroz varlığı karotis intima media kalınlıkları ile izlenebilir mi? Özlem Türkoğlu
17:13 - 17:20 İdipatik Granülomatöz Mastitli Olgularda Yeni Sekanslarla Birlikte Manyetik Rezonans Bulguları Türkan İkizceli
17:20 - 17:27 Opere edilen 355 inguinal herninin klasifikasyonu ve Lıchtensteın yönteminin postoperatif değerlendirilmesi Tayfun Bilgiç
 
  Oturum Başkanları: Ümit Gür, Gamze Cıtlak
17:27 - 17:34 Prostat biyopsisi yapılan hastalarda patolojik tanı ile ağrı arasındaki ilişki Ekrem Akdeniz
17:34 - 17:41 Prostat iğne biyopsisinin erektil fonksiyon üzerine etkisi Ömer Sarılar
17:41 - 17:48 Monosemptomatik Enürezis Noktürna Tedavisinde Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) Etkinliği Ekrem Akdeniz
17:48 - 17:55 T1 Mesane Kanserli Hastalarda Transüretral Rezeksiyon Spesimenindeki Lenfovasküler İnvazyonun Hastalığın Rekürrens, Progresyon Ve Metastazı İle İlişkisi Fatih Yanaral
17:55 - 18:02 Geçirilmiş üretrotomi intern sayısının üretroplasti sonuçları üzerine etkisi Ömer Sarılar
18:02 - 18:09 Uygulanan anestezi tekniğinin fleksibl üreterorenoskopi sonuçları ve cerrah konforu üzerindeki etkisi Faruk Özgör
18:09 - 18:16 Fleksible Üreterorenoskopi Sonrasında İnfeksiyoz Komplikasyonları Etkileyen Faktörler Faruk Özgör
18:16 - 18:23 Monosemptomatik enürezisi olan çocuklarda desmopressin tedavi başarısını etkileyen faktörler Ömer Sarılar
18:23 - 18:30 Endoskopik üreter taşı tedavisi sonrası kullanılan üreteral stentlerin çapları stente bağlı semptomların şiddetini etkiliyor mu? Ömer Sarılar
18:30 - 18:37 Prepubertal penil eğrilik düzeltilmesinin adölesan dönem sonuçları Ünsal Özkuvancı

 Copyright @ 2018 Haseki Kongresi. Tüm Hakları Saklıdır.