BİLDİRİ GÖNDERİMİBildiri özetinin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere en çok 500 kelimeden oluşacaktır. Bildiri göndermede kullanılan yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakterleri kullanmak mümkün değildir.

Bildiriler giriş, gereçler ve yöntem, sonuçlar ve tartışma olarak düzenlenmelidir. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.

İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır.

İnternet üzerinden gönderilen özetler aynen basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Bildiri gönderimi için son tarih 09 Nisan 2018’dir. Bilim Kurulunun değerlendirme sonuçları yazarlara 13 Nisan 2018 tarihinden itibaren bildirilecektir.

Bildiriler online olarak kongre internet sayfasından SÖZEL SUNUM ve POSTER kategorilerinde kabul edilecektir. E-posta ya da elden teslim yoluyla gelen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri özetinde yer alan yazarlardan en az birinin kongre kaydı yaptırması zorunludur. Sadece kayıt yaptırmış olan yazarların sunumları programa ve özet kitabına dahil edilecektir.

Ayrıca mazeretsiz olarak bildiri sunmayan ve poster asmayanların kayıtları tutularak bir sonraki kongrede birinci isim olarak gönderecekleri bildirileri kabul edilmeyecektir.

GERİ BİLDİRİM
Gönderilen bildiri özetleri online sistem aracılığıyla değerlendirilecek ve bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta, sistemde tanımlanan adrese 13 Nisan 2018 tarihinden itibaren gönderilecektir. Bildirilerle ilgili tüm değerlendirme süreci kullanıcıya ait e-posta ve şifre ile sistem üzerinden takip edilebilecektir.

 

IX. Ulusal Haseki Tıp Kongresi’nde bildirisi kabul edilmiş genç akademisyenlere Haseki Hastanesi Vakfı tarafından kısmi kongre katılım desteği verilecektir.  

Kongre katılım desteğinden faydalanmak isteyen bildiri sahiplerinin en geç 09 Nisan 2018 tarihine kadar info@hasekigunleri2018.org adresine “ad-soyad, kurum, cep telefonu ve bildiri numarası” bilgileri ile birlikte katılım desteği için bir talep e-maili göndermeleri gerekmektedir.  

Katılım desteği bildirilerde birinci isim olarak geçen yazarlar için geçerli olacaktır. 

Kongre katılım desteği talebi kabul edilen bildiri sahipleri; kongre katılımı için şahsi ödemelerde geçerli olmak üzere 2 kişilik odada (katılım desteği kabul edilen diğer bir katılımcı ile birlikte konaklayacak şekilde) 3 gece konaklama ve kayıt için 1.250 TL + KDV tutarında  ücret ödeyerek katılım sağlayabileceklerdir.

 

 Copyright @ 2018 Haseki Kongresi. Tüm Hakları Saklıdır.